สมัครเป็นตัวแทน The Best Beginning

 คุณสมบัติของตัวแทน

1. ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ

2. รักในงานบริการ และต้องการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

3. ชอบงานขาย และงานการตลาด

4. รายได้ขึ้นตามจำนวนลูกค้า ไม่มีขีดจำกัด 

5. ชอบงานสร้างตัวแทน

6. สนใจเรื่อง เซลล์บำบัด และ สเต็มเซลล์

7. ทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมเข้าการอบรมของบริษัทฯ

8. รักในความถูกต้องตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลต่อลูกค้า

9. ต้องการพิสูจน์ตัวเอง และสร้างความสำเร็จรวมกับเราติดต่อ