โรคเบาหวาน

฿ 0

รักษาโรคเบาหวาน :

การรักษาโรคเบาหวาน


Diabetes

รักษาโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่วนมากมีความกังวลในการรักษา เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง เป็นโรคที่ต้องใช้เวลานานในการรักษา และเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายสาเหตุ ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ต้องดูแลตัวเองและต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

Diabetes

  คนไทยช่วงอายุ 20-79 ปีเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 8.3 

หรือหมายความว่าใน 100 คน 

จะพบคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 8 คน 

DiabetesDiabetes

การรักษาโรคเบาหวาน

UM Clinic การรักษาด้วยเซลล์บำบัด แพทย์ผู้เชียวชาญของเรา เข้าใจเรื่องการรักษาโรคเบาหวานเป็นอย่างดี สาเหตุที่แท้จริงของการรักษา คือการรักษาที่ต้นเหตุ เมื่อตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอ เราต้องเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุ คือการ ให้วิตตามินที่ตับ และล้างสารพิษที่อยู่ในตับ ผู้ป่วยก็สามารถกลับมาสร้าง ฮอร์โมนอินซูลิน ได้อย่างเดิม 

Diabetes

 หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มมีน้ำตาลอยู่

กระแสเลือดไม่เกิน 100 มิลลิรัมต่อ 

เดซิลิตร แสดงว่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติ 


อาการของโรคเบาหวาน

Diabetes

          อาการที่พบส่วนใหญ่ คือ กระหายน้ำมาก,ปากแห้ง,ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย,น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ,สายตาพร่ามัว,เห็นภาพ ไม่ชัด รู้สึกเหนื่อยง่ายมีอาการชาโดยเฉพาะมือและขา,บาดแผลหายยาก


 สาเหตุของโรคเบาหวาน

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

  เบาหวานประเภทที่ 1 (Type 1 Diabetes) เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้
Diabetes

  เบาหวานประเภทที่ 2 (Type 2 Diabetes) เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือเกิดภาวะการดื้อ อินซูลิน (Insulin Resistance)

Diabetes

  เบาหวานประเภทที่ 3 (Type 3 Diabetes) เบาหวานขณะตั้งครรภ์(Gestational Diabetes)
ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการ ตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยที่ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน

Diabetes


 ต้นเหตุของโรค เบาหวาน เกิดจากอวัยวะภายใน เกิดจากการเสื่อม และการใช้ชีวิตที่ไม่ได้รับการดูแลอย่าง ถูกวิธี อาหาร  การพักผ่อน หรือ สิ่งต่างๆที่ทำร้ายร่างกาย จนทำให้เกิดอาการของโรคได้ 
 การรักษาวิธีนี้คือการฉีด วิตามินจากการออกแบบของแพทย์ที่ได้รับมาตราฐานและมีความรู้เฉพาะทาง ด้านเซลล์บำบัด
 การรักษาแบบนี้ไม่มีความเสี่ยง มีแต่เสริมการรักษาปัจจุบัน ให้เร็วขึ้น
 ทุกอย่างเรามีแพทย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
 การรักษาด้วยวิธี #เซลล์บำบัด คือการนำวิตามิน ที่ส่งผลต่ออวัยวะที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรค ให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเพื่อสร้าง สิ่งที่ร่างกายต้องการให้กลับคืนมา 


การรักษาโรคเบาหวาน ด้วย เซลล์บำบัด

Diabetes

Diabetes

 โปรแกรมการรักษาโรคเบาหวาน

โปรแกรม 12 สัปดาห์