โรคเกาต์

฿ 0

โปรแกรมรักษาโรคเกาต์ :

Gout

รคเกาต์

   โรคเกาต์เกิดจากภาวะกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมอย่างรุนแรง ทั้งนี้ กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลง โดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 มักได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป

GoutGout

Gout

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์

     การอักเสบของข้อครั้งแรกมักพบในเพศชายอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยเฉลี่ย 40-60 ปี แต่ในเพศหญิงมักพบหลังวัยหมดประจำเดือนแล้ว ข้ออักเสบในระยะแรกมักเป็นเพียง 1-2 ข้อ จะมีการอักเสบรุนแรงเป็นเฉียบพลันจากระยะเริ่มปวดจนอักเสบเต็มที่ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนมากจะเกิดขึ้นทีละ 1 ข้อ ข้อที่พบบ่อย ได้แก่ โคนนิ้วโป้งเท้า ข้อเท้า ข้อกลางเท้า ข้อเข่า ข้อนิ้วมือ ข้อกลางมือ ข้อมือ ข้อศอก ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่ถูกต้อง จำนวนข้อที่อักเสบจะเพิ่มขึ้น เริ่มพบที่ข้อมือ ข้อนิ้วมือ และข้อศอก การอักเสบรุนแรงขึ้น เป็นถี่ขึ้นและนานขึ้น จนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังไม่มีช่วงหายสนิท

 การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส

 อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) โรคสะเก็ดเงิน 

 อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมามากกว่าปกติ ขณะเดียวกันก็ลดความสามารถในการกำจัดกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต

 การใช้ยาบางชนิด ที่ส่งผลให้ไตขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง


Gout

Gout


โรคที่พบร่วมกับโรคเกาต์

    โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ พบว่าสูงร้อยละ 80 ของคนไข้โรคเกาต์ทั้งหมด ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแข็งผิดปกติ โรคไตวายเรื้อรัง โรคเลือดบางชนิด เช่นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือได้รับเคมีบำบัดจะทำให้เซลล์ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว จนทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงมากๆ ก่อให้เกิดโรคเกาต์ ข้ออักเสบ นิ่วที่ไต หรือแม้แต่ตัวกรดยูริกเองไปอุดตันตามท่อเล็กๆ ในเนื้อไตทำให้เกิดไตวายได้

GoutGout

UM Clinic โปรแกรมการรักษาฟื้นฟู #เซลล์บำบัด

 การรักษาฟื้นฟูด้วยวิธี #เซลล์บำบัด คือการให้วิตามินที่จะเข้าไปส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เป็นต้นเหตุของ     การเกิดโรค ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆ กลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติ ช่วยในการรักษาโรค ลดภาวะความเสี่ยงของโรคต่างๆ

 การวิเคราะห์เฉพาะเป็นรายบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งทำให้มีความแม่นยำในการรักษาฟื้นฟูเป็นอย่างมาก 

 การรักษาฟื้นฟูด้วยวิธีนี้จะเป็นการออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาตรฐานและมีความรู้เฉพาะด้าน 

 การรักษาฟื้นฟูแบบนี้ไม่มีความเสี่ยง แต่ควรควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อการเห็นผลที่รวดเร็วมากขึ้น

 ทุกขั้นตอนจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Gout

Goutโปรแกรมการรักษาโรคเกาต์ โปรแกรม 12 สัปดาห์
Gout